ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

FEIA Детско развитие“

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящите общи условия са предназначени да регулират отношенията между ФЕИА и потребителите на мобилно приложение FEIA Детско развитие“, възникнали при и по повод услугите, предоставяни посредством използването му.

 

1.2 С изтеглянето и инсталирането на „FEIA Детско развитие“ (наричано в настоящите общи условия „мобилното приложение“), потребителят се съгласява с настоящите общи условия за използване и приема политиката за поверителност. Ако потребителят не е съгласен с общите условия и/или политиката за поверителност, той трябва да прекрати изтеглянето, а ако вече е изтеглил приложението - да преустанови използването му като го деинсталира.

 

1.3 Приемайки общите условия, потребителят декларира, че притежава необходимата дееспособност, за да бъде обвързан от тях и да използва приложението.

 

1.4 В качеството си на администратор на лични данни, FEIA осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, като събира данни, единствено необходими, за предоставянето на предлаганите услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

II. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ

2.1 „ФЕИА“ ООД е търговско дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 203425955.

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 94 А, ет. 3

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239, ет. 7

Електронна поща: office@feia.bg

Телефон за връзка: + 359 890 54 14 30

Уеб сайт: www.feia.bg

„ФЕИА“ ООД е Администратор на лични данни.

 

2.2 Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Магдалена Йорданова Дандарова

Служебен адрес: гр. София, ул. „Марин Дринов“ № 31, ет. 2, ап. 10

Електронна поща: magdalena.dandarova@gmail.com

 

2.3 Информация относно надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни: адрес - гр. София, ул. Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 91-53-518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg.

 

Комисия за защита на потребителите: адрес - гр.София, пл. Славейков” № 4 А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, уеб сайт: www.kzp.bg.

 

III. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

3.1 Мобилното приложение е налично за сваляне и инсталиране на крайно мобилно устройство в Apple Store и Google Play.

 

3.2 За използване на мобилното приложение от потребителя е необходимо наличието на крайно устройство – смартфон или таблет.

 

3.3 Крайното устройство на потребителя трябва да работи с операционни системи: iOS9, Android 4.4 и последващи версии.

 

3.4 За сваляне и инсталиране на приложението е необходимо потребителят да разполага с мобилна или безжична (WiFi) интернет връзка.

 

3.5 За функциониране на приложението не е необходимо потребителят да разполага с мобилна или безжична интернет връзка, то е достъпно в режим offline.

 

3.6 За фунциониране на FEIA Общество /форум и чат функцията/ на приложението, както и за осъществяването на ъпдейти е необходимо потребителят да разполага с мобилна или безжична интернет връзка.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

4.1 Някои приложения могат да бъдат използвани и без извършване на регистрация.

 

4.2 Регистрацията се осъществява посредством въвеждане на следните данни: електронна поща и/или потребителско име и парола за достъп до приложението или чрез използване facebook акаунт.

 

4.3 За използване на услугите, предоставяни от някои приложения при стартиране на работа със свалено приложение, апликацията може да поиска от потребителя попълване на информация като: килограми, ръст, дата на раждане, възраст, гестационна седмица, предполагаема дата на термин, дата на първия ден на последната менструация, продължителност на менструален цикъл, пол, предпочитания, визити при доктор, графици, физическа активност, хранителни предпочитания, информация за кърмене и др. Специфичната информация е необходима само и единствено за правилното функциониране на мобилното приложение и предоставяните чрез него услуги.

 

V. ДОСТЪП ДО УСЛУГИ

5.1 Потребителят има право да използва свободно услугите, намиращи се в безплатните менюта на мобилното приложение, в случай че същото разполага с безплатна част.

 

5.2 След заплащане потребителят получава достъп до услугите, намиращи се в платените менюта на приложението или до самото приложение.

 

5.3 ФЕИА си запазва правото да предоставя временно свободен достъп до услугите, намиращи се в платените менюта, при условия, за които потребителите ще бъдат уведомени предварително посредством нотификация.

 

5.4 Плащанията, свързани с мобилното приложение, са съобразени със стандартите на Apple и Google и се извършват чрез функцията “In-App purchase”. Конкретните условия за извършване на плащания са описани в споразумението на крайния потребител с Google Inc. при ползване на Google Play и Apple при използването на Apple Store.

 

VI. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6.1 Във връзка със свалянето, инсталирането и използването на мобилното приложение, ФЕИА може да събира и обработва определен обем лични данни. Личните данни се обработват на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно: изрично получено съгласие от клиент и потребител; изпълнение на задълженията на FEIA по договор; изпълнение на законовите задължения на FEIA, за целите на легитимния интерес на FEIA.

 

6.2 FEIA събира и обработва лични данни, за следните цели: създаване на потребителски профил; осигуряване на пълните функционалности на предлаганите услуги и продукти; индивидуализация на страна по договора; счетоводни цели; статистически цели; защита на информационната сигурност; обезпечаване изпълнението на договор за предоставяне на съответна услуга или стока; изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугитe, препоръки за подобряване използването на мобилните приложения и др.; подобряване и индивидуализиране на услугите чрез предлагане на подходящи оферти за продукти и услуги, които могат да представляват интерес за потребителите и клиентите; предоставяне на техническа поддръжка; управление на мобилните приложения.

 

6.3. FEIA обработва и съхранява следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Индивидуализиращи данни: потребителско име, електронна поща

Цел, за която се събират данните: Регистрация на потребителски профил, осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено изрично желание – за изпращане на бюлетин и рекламни съобщения.

Основание за обработка на личните данни: Със свалянето и инсталирането на мобилното приложение и приемането на общите условия с потребителя се създава договорно отношение, което представлява основание за обработване на лични данни – чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Данни, които FEIA обработва при използване на мобилно приложение

При използване на мобилно приложение FEIA събира данни за вида на мобилното устройство; за вида и версията на операционната система; информация за държавата и града, които са попълнени в операционната система на телефона; IP адрес на мобилното устройство.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на услугите, отчитане на бъгове и грешки, събиране на статистически данни, маркетингови проучвания, поддръжка на определени функционалности, улесняване на софтуерни актуализации и подобрения, анализ на използването на приложението.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. „б“ на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Специфична информация, която мобилно приложение FEIA може да събира, за да осигури фукционирането на апликацията

За да бъде осигурено правилното функциониране на мобилните приложения, при стартиране на работа със свалено приложение, апликацията може да поиска от потребителя попълване на информация като: килограми, ръст, дата на раждане, възраст, гестационна седмица, предполагаема дата на термин, дата на първия ден на последната менструация, продължителност на менструален цикъл, пол, предпочитания, визити при доктор, графици, физическа активност, хранителни предпочитания, информация за кърмене и др.

Цел, за която се събират данните: осигуряване на правилното функциониране на мобилното приложение и предоставяните чрез него услуги, поддръжане на определени функционалности на приложението.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. „б“ на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Разрешение за достъп от мобилно приложение

Мобилно приложение FEIA може да поиска от Вас да разрешите достъп на приложението до телефона Ви или негови сензори, като камера, Wi-Fi, гео-локация, Bluetooth, календар или до друга информация, като снимки, албуми и др., намиращи се в мобилното Ви устройство. FEIA няма достъп до тези данни. Отказ от предоставения достъп може да бъде направен чрез настройките на операционната система на мобилното Ви устройство.

Цел, за която се събират данните: осигуряване на правилното функциониране на мобилното приложение и предоставяните чрез него услуги, поддръжане на определени функционалности.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна и се извършва само след даване на неговото съгласие.

 

FEIA не събира и не обработва лични данни, които:

- разкриват расов или етнически произход

- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации

- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

Лични данни на лица под 16 години

FEIA не предоставя стоки и услуги на лица под 16 годишна възраст.

Ако субектът на данните е лице под 16 години, обработването е законосъобразно, само ако съгласието е дадено от упражняващия родителски права родител или от настойника.

Ако родител или настойник узнае или има съмнение, че дете под 16 години е предоставило лични данни на FEIA, следва да се свърже с нея на електронен адрес office@feia.bg

В случай, че се установи, че лице под 16 години е предоставило лични данни, те ще бъдат изтрити незабавно.

 

Чувствително съдържание

Някои от мобилните приложения FEIA съдържат чувствителна информация, която не е предназначена за лица под 18 години. В тези случаи се изисква посочване на рождена дата, за удостоверяване, че потребителят е пълнолетен.

 

Личните данни са събрани от FEIA от лицата, за които се отнасят.

 

FEIA не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

6.4 Мобилното приложение може да съдържа връзки или уебсайтове на трети лица, като ФЕИА не носи отговорност за тяхната политиката на поверителност, за тяхното съдържание и за дейностите, които се извършват чрез тях.

 

6.5 Потребителят носи пълната отговорност за опазване на електронната си поща и парола за достъп до приложението, както и до използвания от него Facebook акаунт.

 

6.6 Срок на съхранение на личните данни

FEIA съхранява лични данни на потребителите за срок не по-дълъг от съществуването на регистриран профил. След изтичането на този срок, FEIA полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

 

FEIA съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на регистрация на потребителя.

 

FEIA съхранява личните данни, предоставени във връзка с възникнали договорни отношения, за периода на предоставяне на услуги и до момента на изтичане на законния срок за подаване претенции, който може да надхвърля срока на съществуване на регистрация на потребителя.

 

6.7 Предаване на лични данни за обработване

FEIA може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни (счетоводна къща, IT компания, поддържаща информационна система, подизпълнители по договор и др.) за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

FEIA може да предоставя данни и на трети лица, с които си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си и изпълнение на договорните задължения на FEIA.

FEIA не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. FEIA уведомява потребителите в случай на намерение да предаде част или всички лични данни на трети държави или международни организации.

 

6.8 Права на физическите лица при събирането, обработването и съхранението на личните данни

Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни

Ако лични данни се обработват въз основа на дадено от съгласие, то може да бъде оттеглено по всяко време чрез искане в свободен текст, изпратено на office@feia.bg чрез имейла, който е използван, за регистрация на профил.

 

FEIA може да поиска потребителят да удостовери своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

 

Оттеглянето на съгласие не засяга законосъобразността на обработването, извършвано до оттегляне на съгласието.

 

При оттегляне на съгласие, FEIA ще направи оценка, дали все още има основания за обработката на личните данни. По-нататъшното обработване на данните в този случай ще бъде възможно за защита срещу искове и само до степента, необходима за тази цел, както и за изпълнение на законово определени задължения.

 

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията на потребителски профил за използване на услуги, предоставяни от FEIA, профилът ще стане неактивен.

 

Право на достъп

Всяко лице и потребител има право да изиска и получи от FEIA потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него.

 

Потребителите имат право да получат достъп до данните, свързани с тях, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните данни.

 

FEIA предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с потребителя, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но FEIA си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Потребителят може да коригира или попълни неточните или непълните лични данни, чрез меню настройки в приложението и/или с отправяне на искане до FEIA на office@feia.bg чрез имейла, който е използвал, за да регистрира своя профил.

 

Право на изтриване – право „да бъдеш забравен“

Потребителят има правото да поиска от FEIA изтриване на свързаните с него лични данни, а FEIA има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани

- потребителят оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването

- потребителят възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно

- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо FEIA

- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

FEIA не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация

- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо FEIA или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия

- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве

- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие трябва да подадете писмено искане до FEIA на office@feia.bg от електронния адрес, през който сте регистрирали профила си, за да удостоверите идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

 

В имейла трябва да посочите Вашето потребителско име и кой профил желаете да изтриете – профила в Online Магазина, профила в Блога, профила във Feia Общество, профила в мобилното приложение, в случай че такъв регистриран.

 

Искането за изтриване е в свободен текст, от който трябва ясно да личи Вашето желание да бъдете забравени.

 

FEIA си запазва правото да поиска от Вас допълнителна информация за целите на идентификацията, преди да изтрие Вашия профил.

 

FEIA не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу нея съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от FEIA да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на FEIA да провери точността на личните данни

- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено

- FEIA не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции

- възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на FEIA имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на FEIA, като отправите с искане на office@feia.bg чрез имейла, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Вие можете да поискате от FEIA директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от FEIA да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. FEIA може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от FEIA, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

6.9 Вашите права при нарушение на сигурността на личните данни

Ако FEIA установи нарушение на сигурността на личните данни, което може да породи висок риск за права и свободи на потребители, ги уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

FEIA не е длъжна да уведомява потребителите, ако:

- е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността

- е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви

- уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

6.10 Право на жалба

В случай на нарушаване на правата на потребителите, свързани с личните им данни, те имат право да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

6.11 Мерки за сигурност

Сигурността на личните данни е приоритет за FEIA. Данните, които FEIA събира, се съхраняват и обработват на защитени сървъри, като достъп до тях имат само ограничен кръг оторизирани лица, взети са мерки за криптиране на данните, като сигурността се осигурява чрез SSL сертификат. Предприети са административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят личната информация срещу случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.  

 

VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1 Със свалянето и инсталирането на мобилното приложение на потребителите се предоставя правото да ползват приложението за лични цели, съответстващи на предоставяните с него услуги.

 

7.2 Всички права върху мобилното приложение, целият код и софтуерни компилации са изключителна собственост на ФЕИА, като е забранено копирането, разпространяването, изменянето и съхраняването им в цялост или на части в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ФЕИА.

 

7.3 Потребителят няма право на достъп до приложението във формат, който показва видимо неговия код.

 

7.4 Всички материали, които се съдържат в приложението, включително, но не само информация, данни, текстове, музика, звук, фотографии, графични изображения, видеоизображения, техният подбор и подредба, са собственост на ФЕИА или ФЕИА притежава съответния лиценз или разрешително за употребата им.

 

7.5 ФЕИА си запазва правото да ограничи или забрани достъпа на потребител до определена фукционалност или до приложението в цялост, при наличие на опит за нарушаване на правата ѝ на интелектуална собственост.

 

VIII. ДОПУСТИМА УПОТРЕБА

8.1 Изтеглянето и инсталирането на мобилното приложение не представлява прехвърляне на право на собственост върху същото. Посредством изтеглянето и инсталирането се предоставя лиценз само за използването му.

 

8.2 Настоящото мобилно приложение се предоставя само за лична употреба на потребителя, след изтеглянето му съгласно правилата на Apple Store и Google Play. Приложението не може да бъде използвано за търговски цели или за извличането на печалба от потребителите.

 

8.3 Потребителите нямат право да използват приложението за постигане на незаконни или престъпни цели, или по какъвто и да било начин, който е несъвместим с настоящите общи условия.

 

8.4 Приложението и функционалностите в него не могат да бъдат използвани:

- за разпространение на вредно, заплашващо, обиждащо, нараняващо, дискредитиращо, клеветническо, вулгарно и неприлично съдържание;

- по начин, който обижда, дискриминира, унижава или компрометира останалите му потребители;

- като платформа за насаждане и разпространение на верска омраза, хомофобия, расизъм или политическа пропаганда;

- за унижаване на човешкото достойнство;

- за осъществяване на дискриминация под каквато и да е форма.

 

8.5 При използване на FEIA Общество освен гореизброеното, потребителите се задължават да спазват и добър тон на комуникация.

 

8.6 ФЕИА си запазва правото да ограничи достъпа на потребител до определена фукционалност на приложението, при неспазване на правилата за допустима употреба.

 

8.7 Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговия профил в приложението.

 

IХ. МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ

9.1 Съдържанието на мобилното приложение не трябва да се възприема като професионален медицински съвет или като медицинска препоръка или диагноза. При вземане на решения, свързани със здравословното си състояние, потребителите следва да се доверяват единствено на съветите на професионалист.

 

Х. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

10.1 Поставяйки отметка в поле „Искам да се абонирам за бюлетин“ и/или при предоставяне на имейл адрес и избиране на бутон „Абонирай се“, Потребителят се съгласявате да получава маркетингови съобщения от FEIA във връзка с промоционални оферти, актуална информация, рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти FEIA и трети лица, оферти и новини, бюлетин (нюслетър) и друга подобна информация, за директен маркетинг и всякакви други търговски съобщения.

 

10.2 Поставяйки отметка в поле „Искам да се абонирам за бюлетин“ и/или при предоставяне на имейл адрес и избиране на бутон „Абонирай се“, Потребителят дава своето съгласие личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани с маркетингови цели, включително за анализ на предпочитания и действия в приложението, за целите на изпращането на гореспоменатите имейли.

 

10.3 Потребителят разполага с възможност да възрази срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, както по всяко време може да оттегли даденото съгласие и се откаже от получаване на информация за продукти, кампании, промоции и др. на FEIA или трети лица, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти с клик в поле „unsubscribe/отпиши“ или „прекрати абонамента си“ при получаване на e-mail, съдържащ някое от изброените съобщения, или като изпрати съобщение на office@feia.bg.

 

10.4 Когато Потребителят възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

 

10.5 Отказът от съгласие не отменя законността на действията по обработката на данните до момента на отказа.

 

ХI. ПРОМЕНИ И АКТУАЛИЗАЦИИ

11.1 С настоящите общи условия потребителите дават своето съгласие ФЕИА да прави автоматични актуализации (ъпдейти) на мобилното приложение, за да oсигури неговата актуалност и правилно функциониране, като за всеки ъпдейт не се изисква изрично съгласие.

 

11.2 ФЕИА има право по всяко време да внася промени, изменения и актуализации в мобилното приложение, в неговите функционалности и съдържание.

 

11.3 ФЕИА има право да променя настоящите общи условия и политика за поверителност, като промените влизат в сила от датата на тяхното публикуване в приложението. Потребителите се считат за уведомени за промените с факта на публикуването им в приложението.

 

ХII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1 Настоящото приложение е разработено като услуга, която може да загуби своята актуалност. ФЕИА не поема отговорност относно изчерпателността, точността и актуализирането на съдържащата се в приложението информация, както и за наличието на грешки.

 

12.2 При сваляне на мобилното приложение, потребителят получава достъп до него във вида, в който приложението се намира към момента. ФЕИА не носи отговорност за различни очаквания на потребителя във връзка с приложението, неговото съдържание, функционалности и бъдещо усъвършенстване.

 

12.3 ФЕИА не носи отговорност за вреди, причинени от мобилното приложение, включително за загуба на данни в резултат на използването му.

 

12.4 ФЕИА не носи отговорност ако е осъществен достъп до услугите, респективно съдържанието или данните в приложението от страна на трети лица, когато това е осъществено по начин, който е извън контрола на ФЕИА.

 

12.5 ФЕИА не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица срещу потребител, свързани с използваните услуги, предоставяни от приложението.

 

12.6 ФЕИА не носи отговорност при софтуерни или хардуерни проблеми с крайното устройство на потребителя; при неправилно въвеждане на пароли за достъп; при прекъсване на мобилната или безжичната интернет връзка на потребителя; за проблеми в Apple Store и Google Play, или в други случаи, независещи от ФЕИА.

 

ХIII. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

13.1 Доколкото със закупуването на мобилното приложение, се предоставя услугата достъп до цифрово съдържание веднага след заплащането на услугата, то потребителят изрично се съгласява и потвърждава на основание чл. 57, т. 13 от Закона за защита на потребителите, че с извършване на плащането и получаването на достъп до заявеното цифрово съдържание, същият губи правото си на отказ от сключения с ФЕИА договор от разстояние.

 

XIV. РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ

14.1 В случай на възникнали спорове между FEIA и Потребител, страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси.

 

14.2 Потребителите имат възможност за разрешаване на потребителски спорове да използват процедурата „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз.

 

14.3. При възникване на спор относно покупка, направена онлайн, Потребителите могат да използват за извънсъдебно уреждане на спора уебсайта: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

 

XV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

15.1 Допълнителна информация за Политиката на поверителност на FEIA, Потребителите могат да намерят на интернет сайта www.feia.bg.

 

15.2 Допълнителна информация за често задавани въпроси, Потребителите могат да намерят на интернет сайта www.feia.bg.

 

15.3 Допълнителна информация за Общите условия за използване на сайта, електронния магазин, блога и FEIA общество, Потребителите могат да намерят на интернет сайта www.feia.bg.

 

15.4 За всякаква допълнителна информация, Потребителите могат да се обърнат към епипа на FEIA на адрес : office@feia.bg.

 

Настоящите общи условия са актуализирани на 25.05.2018 г.