ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В качеството си на администратор на лични данни, „ФЕИА“ ООД (FEIA) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, като събира данни, единствено необходими, за предоставянето на предлаганите услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

I. Обща информация
1. Информация относно Администратора на лични данни
„ФЕИА“ ООД е търговско дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 203425955.
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 53-55, ет. 6
Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 53-55, ет. 6
Електронна поща: office@feia.bg
Телефон за връзка: + 359 890 54 14 30
Уеб сайт: www.feia.bg

2. Информация относно компетентния надзорен орган
Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Електронна поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

II. Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни
1. FEIA събира и обработва Вашите лични данни във връзка с:
– използването на интернет сайта http://www.feia.bg
– регистрирането на потребителски профил в електронния (online) магазин, блога и FEIA обществото
– сваляне, инсталиране и използване на мобилни приложения FEIA
– предлаганите стоки и услуги и тяхната доставка
– сключване на договори с FEIA
– администриране на фен страницата на FEIA във Facebook – FeiaBulgaria и в Instagram – feia_bulgaria
– управление на администраторски профил в Google Play и Apple Store

2. Личните данни се обработват на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно:
– изрично получено съгласие от клиент и потребител
– изпълнение на задълженията на FEIA по договор
– изпълнение на законовите задължения на FEIA
– за целите на легитимния интерес на FEIA

 

III. Цели при събирането, обработването и съхраняването на лични данни
FEIA събира и обработва личните данни, които Вие предоставяте във връзка с използването на предлаганите от нея услуги, за сключване на договори, включително за следните цели:
1. Създаване на потребителски профил в електронния магазин, блога и FEIA обществото
2. Осигуряване на пълните функционалности на предлаганите услуги и продукти
3. Индивидуализация на страна по договора
4. Счетоводни цели
5. Статистически цели
6. Защита на информационната сигурност
7. Обезпечаване изпълнението на договор за предоставяне на съответна услуга или стока
8. Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугитe, препоръки за подобряване използването на сайта, електронния магазин, блога и FEIA обществото, мобилните приложения и др.
9. Подобряване и индивидуализиране на услугите чрез предлагане на подходящи оферти за продукти и услуги, които могат да представляват интерес за потребителите и клиентите
10. Предоставяне на техническа поддръжка
11. Управление на електронен магазин, блог, FEIA общество, мобилните приложения
12. Aдминистриране на фен страницата на FEIA във Facebook – FeiaBulgaria и в Instagram – feia_bulgaria

 

IV. FEIA спазва следните принципи при обработката на личните данни:
1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
2. Ограничение на целите на обработване
3. Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни
4. Точност и актуалност на данните
5. Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
6. Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни
7. При обработването и съхранението на личните данни, FEIA може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление и други държавни и общински органи.

 

V. FEIA извършва следните операции с личните данни за следните цели:
1. Регистрация на потребител в Блог
Целта на тази операция е създаване на профил в Блога, който дава възможност на потребителя да оставя коментари под статиите.

2. Регистрация на потребител във FEIA Общество
Целта на тази операция е създаване на профил във FEIA Oбщество, който дава възможност на потребителя да участва в групови дискусии, да създава теми за дискусии и да използва функционалностите на форума.

3. Регистрация на потребител в online Магазин
Целта на тази операция е създаване на профил в online Магазина, който дава възможност на потребителя да пазарува, да отбелязва любими категории продукти, да разглежда историята на поръчките си и да използва функционалностите на магазина.

4. Сключване и изпълнение на търговска сделка
Целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с потребител, търговски партньор или клиент и неговото администриране.

5. Изпращане на информационни съобщения
Целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, потребителите и контрагентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите.

6. Изпращане на информационен бюлетин (нюслетър)
Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите и потребителите, които са заявили, че желаят да получават.

7. Управление на мобилни приложения
Целта на тази операция е потребителят, свалил и инсталирал апликация, да се възползва от пълната функционалност на избраното от него мобилно приложение.

8. Обработка на анонимна статистическа информация
Целта на тази операция е FEIA да подобрява дейността си, посредством предоставена ѝ анонимна статистическа информация от Facebook и Instagram във връзка с посещенията на фен страниците ѝ, както и от Google Play и Apple Store посредством анминистраторския ѝ профил.

 

VI. FEIA обработва и съхранява следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
1. Индивидуализиращи данни: име и фамилия, електронна поща, данни за банкова сметка, телефон, адрес
Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задълженията на FEIA за доставка на поръчана стока от online магазина, обработване на плащане, възстановяване на цената на стоки, счетоводни дейности, както и осъществяване на комуникация с клиента във връзка с поръчка.
Основание за обработка на личните данни: С приемането на общите условия, регистрацията в електронния магазин, генерирането на поръчка и попълването на данни за доставка и закупуване на стока или услуга, между FEIA и потребителя се създава договорно отношение, което представлява основание за обработване на лични данни – чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

2. Данни за издаване на фактура на физическо лице
Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги или доставяне на стоки.
Основание за обработка на личните данни: С приемането на общите условия, регистрацията в електронния магазин, генерирането на поръчка и попълването на данни за доставка и поставяне на отметка в поле „Искам да ми се издаде фактура“, между FEIA и потребителя се създава договорно отношение, което представлява основание за обработване на лични данни – чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

3. Индивидуализиращи данни: потребителско име, електронна поща
Цел, за която се събират данните: Регистрация на потребителски профил в Блога, online Магазина, FEIA Обществото, Мобилно приложение; осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено изрично желание – за изпращане на бюлетин и рекламни съобщения.
Основание за обработка на личните данни: С приемането на общите условия, регистрацията в Блога, online Магазина, FEIA Обществото, Мобилно приложение, между FEIA и Потребителя се създава договорно отношение, което представлява основание за обработване на лични данни – чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

4. Допълнителни данни, предоставяни по желание от потребителя
Ако потребителят желаете да допълни профила си, може да попълни в него и допълнителни данни.
Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му профил.
Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация на потребителски профил, между FEIA и Потребителя се създава договорно отношение, което представлява основание за обработване на лични данни – чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

5. Данни, които FEIA обработва при посещаване на сайта
При посещаване на сайта www.feia.bg, FEIA събира данни за използвания IP адрес; за вида устройство използвано при посещението – десктоп или мобилно; вида на операционна система, използвана от потребителя; за времето на потребителската сесия; за използван език, за локация – държава и град.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. „б“ на Регламент (ЕС) 2016/679. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

6. Данни, които FEIA обработва при използване на мобилно приложение
При използване на мобилно приложение FEIA събира данни за вида на мобилното устройство; за вида и версията на операционната система; информация за държавата и града, които са попълнени при регистрация в операционната система на телефона; IP адрес на мобилното устройство.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на услугите, отчитане на бъгове и грешки, събиране на статистически данни, маркетингови проучвания, поддръжка на определени функционалности, улесняване на софтуерни актуализации и подобрения, анализ на използването на приложението.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. „б“ на Регламент (ЕС) 2016/679.

7. Специфична информация, която мобилно приложение FEIA може да събира, за да осигури фукционирането на апликацията
За да бъде осигурено правилното функциониране на мобилните приложения, при стартиране на работа със свалено приложение, апликацията може да поиска от потребителя попълване на информация като: килограми, ръст, дата на раждане, възраст, гестационна седмица, предполагаема дата на термин, дата на първия ден на последната менструация, продължителност на менструален цикъл, пол, предпочитания, визити при доктор, графици, физическа активност, хранителни предпочитания, информация за кърмене и др.
Цел, за която се събират данните: осигуряване на правилното функциониране на мобилното приложение и предоставяните чрез него услуги, поддръжане на определени функционалности на приложението.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. „б“ на Регламент (ЕС) 2016/679.

8. Разрешение за достъп от мобилно приложение
Мобилно приложение FEIA може да поиска от Вас да разрешите достъп на приложението до телефона Ви или негови сензори, като камера, Wi-Fi, гео-локация, Bluetooth, календар или до друга информация, като снимки, албуми и др., намиращи се в мобилното Ви устройство. FEIA няма достъп до тези данни. Отказ от предоставения достъп може да бъде направен чрез настройките на операционната система на мобилното Ви устройство.
Цел, за която се събират данните: осигуряване на правилното функциониране на мобилното приложение и предоставяните чрез него услуги, поддръжане на определени функционалности.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна и се извършва само след даване на неговото съгласие.

9. Обработка на анонимни статистически данни, изготвени и предоставени от Facebook и Instagram, във връзка с посещение от потребителите на фен страницата на FEIA
FEIA получава изготвени от Facebook и Instagram статистически данни въз основа на посещения на фен страницата от потребител, без значение дали същият има профил в съответната социална мрежа, под формата на процента информация за демографски данни относно целева аудитория, относно тенденциите във връзка с възраст и пол, относно интереси на целевата аудитория, информация относно покупките и поведението при онлайн пазаруване на посетителите на неговата страница, категориите продукти или услуги, от които най-много се интересуват посетителите. Статистическите данни за аудиторията, изготвени от Facebook и Instagram, се предоставят на FEIA в анонимен вид.
Цел, за която се събират данните: управление на рекламата на осъщестяваната дейност, предлагане на по-подходящо съдържание на потребителите, развиване на функционални възможности, управление и осъвършенстване на фен страниците, организиране на промоционални кампании.
Основания за обработка на данните: Oсъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

10. Обработка на статистически данни, изготвени и предоставени от Google Play и Apple Store
FEIA получава изготвени от Google Play и Apple Store статистически данни под формата на процента информация за демографски данни относно целева аудитория, относно тенденциите във връзка с възраст и пол, относно използвани мобилни устройства и версии на операционни системи, информация относно покупките, поведението при закупуване на мобилно приложение и последващо деинсталиране. Статистическите данни, изготвени от от Google Play и Apple Store, се предоставят на FEIA в анонимен вид.
Цел, за която се събират данните: развиване и подобряване на функционални възможности, управление и осъвършенстване на предлаганите услуги, отстраняване на бъгове и грешки.
Основания за обработка на данните: Oсъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

11. FEIA не събира и не обработва лични данни, които:
– разкриват расов или етнически произход
– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации
– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

12. Лични данни на лица под 16 години
FEIA не предоставя стоки и услуги на лица под 16 годишна възраст.
Ако субектът на данните е лице под 16 години, обработването е законосъобразно, само ако съгласието е дадено от упражняващия родителски права родител или от настойника.
Ако родител или настойник узнае или има съмнение, че дете под 16 години е предоставило лични данни на FEIA, следва да се свърже с нея на електронен адрес office@feia.bg
В случай, че се установи, че лице под 16 години е предоставило лични данни, те ще бъдат изтрити незабавно.

13. Чувствително съдържание
Някои от мобилните приложения FEIA съдържат чувствителна информация, която не е предназначена за лица под 18 години. В тези случаи се изисква посочване на рождена дата, за удостоверяване, че потребителят е пълнолетен.

14. Личните данни са събрани от FEIA от лицата, за които се отнасят.

15. FEIA не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

VII. Срок на съхранение на личните данни
1. FEIA съхранява лични данни на потребителите за срок не по-дълъг от съществуването на регистрираните профили в Блога, FEIA Обществото, Online магазина. След изтичането на този срок, FEIA полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

2. FEIA съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на регистрация на потребителя.

3. FEIA съхранява личните данни, предоставени във връзка с възникнали договорни отношения, за периода на предоставяне на услуги и до момента на изтичане на законния срок за подаване претенции, който може да надхвърля срока на съществуване на регистрация на потребителя.

 

VIII. Предаване на лични данни за обработване
1. FEIA може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни (счетоводна къща, IT компания, поддържаща информационна система, подизпълнители по договор и др.) за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

2. FEIA може да предоставя данни и на трети лица, с които си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си като доставчици на платежни услуги, куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на поръчани стоки и услуги и изпълнение на договорните задължения на FEIA.

3. FEIA не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. FEIA уведомява потребителите в случай на намерение да предаде част или всички лични данни на трети държави или международни организации.

 

IX. Права на физическите лица при събирането, обработването и съхранението на личните
данни
1. Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни
Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време чрез искане в свободен текст, изпратено на office@feia.bg чрез имейла, който сте използвали, за да регистрирате свой профил.

FEIA може да поиска потребителят да удостовери допълнително своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Оттеглянето на съгласие не засяга законосъобразността на обработването, извършвано до оттегляне на съгласието.

При оттегляне на съгласие, FEIA ще направи оценка, дали все още има основания за обработката на личните данни. По-нататъшното обработване на данните в този случай ще бъде възможно за защита срещу искове и само до степента, необходима за тази цел, както и за изпълнение на законово определени задължения.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията на потребителски профил за използване на услуги в сайта на FEIA, профилът ще стане неактивен.

2. Право на достъп
Всяко лице и потребител има право да изиска и получи от FEIA потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него.

Потребителите имат право да получат достъп до данните, свързани с тях, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните данни.

FEIA предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с потребителя, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но FEIA си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

3. Право на коригиране или попълване
Потребителят може да коригира или попълни неточните или непълните лични данни, през своя профил в Online Магазина и/или с отправяне на искане до FEIA на office@feia.bg чрез имейла, който е използвал, за да регистрира своя профил.

4. Право на изтриване – право „да бъдеш забравен“
Потребителят има правото да поиска от FEIA изтриване на свързаните с него лични данни, а FEIA има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани
– потребителят оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
– потребителят възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо FEIA
– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

FEIA не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо FEIA или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие трябва да подадете писмено искане до FEIA на office@feia.bg от електронния адрес, през който сте регистрирали профила си, за да удостоверите идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

В имейла трябва да посочите Вашето потребителско име и кой профил желаете да изтриете – профила в Online Магазина, профила в Блога, профила във Feia Общество, профил в мобилно приложение, в случай че такъв регистриран.

Искането за изтриване е в свободен текст, от който трябва ясно да личи Вашето желание да бъдете забравени.

FEIA си запазва правото да поиска от Вас допълнителна информация за целите на идентификацията, преди да изтрие Вашия профил.

FEIA не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу нея съдебни претенции или доказване на свои права.

5. Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от FEIA да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на FEIA да провери точността на личните данни
– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено
– FEIA не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции
– възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на FEIA имат преимущество пред Вашите интереси.

6. Право на преносимост
Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на FEIA, като отправите искане на office@feia.bg чрез имейла, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Вие може да поискате от FEIA директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

7. Право на получаване на информация
Вие можете да поискате от FEIA да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. FEIA може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

8. Право на възражение
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от FEIA, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Х. Директен маркетинг
1. Поставяйки отметка в поле „Искам да се абонирам за бюлетин“ и/или при предоставяне на имейл адрес и избиране на бутон „Абонирай се“, Потребителят се съгласява да получава маркетингови съобщения от FEIA във връзка с промоционални оферти, актуална информация, рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти FEIA и трети лица, оферти и новини, бюлетин (нюслетър) и друга подобна информация, за директен маркетинг и всякакви други търговски съобщения.

2. Поставяйки отметка в поле „Искам да се абонирам за бюлетин“ и/или при предоставяне на имейл адрес и избиране на бутон „Абонирай се“, Потребителят дава своето съгласие личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани с маркетингови цели, включително за анализ на предпочитания и действия на сайта, за целите на изпращането на гореспоменатите имейли.

3. Потребителят разполага с възможност да възрази срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, както по всяко време може да оттегли даденото съгласие и се откаже от получаване на информация за продукти, кампании, промоции и др. на FEIA или трети лица, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти с клик в поле „unsubscribe/отпиши“ или „прекрати абонамента си“ при получаване на e-mail, съдържащ някое от изброените съобщения, или като изпрати съобщение на office@feia.bg.

4. Отказът от съгласие не отменя законността на действията по обработката на данните до момента на отказа.

 

ХI. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Ако FEIA установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

FEIA не е длъжна да Ви уведомява, ако:
– е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността
– е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви
– уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

XII. Право на жалба
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

XIII. Мерки за сигурност
Сигурността на личните данни е приоритет за FEIA. Данните, които FEIA събира, се съхраняват и обработват на защитени сървъри, като достъп до тях имат само ограничен кръг оторизирани лица, взети са мерки за криптиране на данните и сигурността се осигурява чрез SSL сертификат. Предприети са административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят личната информация срещу случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

 

Настоящата Политика за поверителност влиза в сила на 25.05.2018 г.

Facebook Коментари