Terms and conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТ „FEIA“

I.Раздел ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
II. Раздел ДЕФИНИЦИИ
III. Раздел ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ И КОНТАКТИ
IV. Раздел РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
V. Раздел ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ МАГАЗИНА
VI. Раздел ПОРЪЧКА НА СТОКИ ОТ МАГАЗИНА
VII. Раздел ДОСТАВКА
VIII. Раздел СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
IX.Раздел УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
X. Раздел ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
XI. Раздел ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА
ХII. Раздел РЕКЛАМАЦИИ
ХIII. Раздел РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ
XIV. Раздел ПРАВИЛА ЗА ЕТИКА НА FEIA ОБЩЕСТВО
XV. Раздел ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ БИСКВИТКИ
XVI. Раздел ЛИЧНИ ДАННИ И ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ
XVII. Раздел ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
XVIII. Раздел МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ
XIX. Раздел ПРОМЕНИ И АКТУАЛИЗАЦИИ
XX. Раздел ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

I. Раздел

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите Общи условия са предназначени да регулират отношенията между FEIA и Потребителите, които използват Сайта и намиращите се в него FEIA Общество, Блог и Електронен магазин, находящи се на интернет адрес http://feia.bg.

Настоящите Общи условия обвързват всички лица и потребители, които използват и/или разглеждат Сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес http://feia.bg.

При използване на Сайта, FEIA Общество, Блога и Електронния магазин Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия. С натискането на всеки един линк, бутон или обект, разположени на страниците на интернет адрес http://feia.bg, Потребителите се съгласяват да спазват настоящите Общи условия.

FEIA не предоставя стоки и услуги на лица под 16 годишна възраст. Ако субектът на данните е лице под 16 години, обработването е законосъобразно, само ако съгласието е дадено от упражняващия родителски права родител или от настойника. Ако родител или настойник узнае или има съмнение, че дете под 16 години е предоставило лични данни на FEIA, следва да се свърже с нея на електронен адрес office@feia.bg. В случай, че се установи, че лице под 16 години е предоставило лични данни, те ще бъдат изтрити незабавно.

Настоящите Общи условия не се прилагат за закупуване на Мобилни приложения FEIA. За тях се прилагат съответните общи условия за използване на избраното от Потребителя мобилно приложение и правилата на Apple Store и Google Play.

Някои от мобилните приложения FEIA съдържат чувствителна информация, която не е предназначена за лица под 18 години. В тези случаи се изисква посочване на рождена дата, за удостоверяване, че потребителят е пълнолетен.

Приемайки настоящите Общите условия, Потребителите декларират, че притежават необходимата дееспособност, за да бъдат обвързани от тях.

Подробна информация за обработваните лични данни, потребителят може да намери в Политиката за поверителност на FEIA, публикувана в Сайта.

 

II. Раздел

ДЕФИНИЦИИ:

ОБЩИ УСЛОВИЯ – означава настоящите Общи условия.

„FEIA“ – означава търговско дружество „ФЕИА“ ООД, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 203425955, което е собственик на http://feia.bg и находящите се на него FEIA Общество, Блог, Електронен магазин и Мобилни приложения, към които има препращащи линкове.

„САЙТ”– означава интернет адрес feia.bg.

„ПОТРЕБИТЕЛ/И”– означава лицата, използващи, посещаващи и разглеждащи Сайта, FEIA Общество, Блога, Електронния магазин и достъпната част от Мобилните приложения.

„ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му.

„МАГАЗИН”– означава електронния магазин на FEIA, който се намира на Сайта и от който Потребителите с регистриран Потребителски профил могат да пазаруват.

„СТОКА” – означава продуктите и услугите, предлагани от FEIA чрез Електронния магазин.

„ПОРЪЧКА”– означава поръчката, направена от Потребителя за определени Стоки, заедно с избрания начин за плащане и получаване на Стоките.

„ЦЕНА НА СТОКАТА” – означава цената за бройка или за определено количество Стока, посочена в български лева с включен данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

„МИНИМАЛНА ЦЕНА“ – означава минималната обща цена, за която потребителят може да закупи стоки от магазина, посочена в български лева с включен данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

„ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА” – означава разноските по транспорта и доставка на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност.

„ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА” – означава общо Цената на стоката и Цената на доставката.

FEIA ОБЩЕСТВО“ – означава групов чат/форум за дискусии и обмен на идеи и мнения на FEIA, който се намира на Сайта.

„БЛОГ“ – означава място за споделяне на интересни статии, който се намира на Сайта и е обозначен като „Блог“.

„ПРИЛОЖЕНИЯ“ – означава предлаганите от FEIA мобилни приложения, които са налични за сваляне и инсталиране на крайно мобилно устройство в Apple Store и Google Play.

 

III. Раздел

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ И КОНТАКТИ

„ФЕИА“ ООД е търговско дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 203425955 и ДДС Номер: BG

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 94 А, ет. 3

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 53-55, ет. 6

Електронна поща: office@feia.bg

Телефон за връзка: + 359 890 54 14 30

Въпроси, запитвания и консултации могат да бъдат извършвани онлайн чрез електронната поща, формата за запитване в сайта или по телефона, в рамките на работното време: от 9.00 до 18.00 часа, от понеделник до петък.

Посоченият адрес за упражняване на дейността на Доставчика – гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239, ет. 7, се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

Информация относно надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 91-53-518, е-mail: kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg.

Комисия за защита на потребителите: гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, уеб сайт: www.kzp.bg.

 
IV. Раздел
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Сайтът, Блогът, FEIA Общество, Електронният магазин и достъпната част от Мобилните приложения могат да се разглеждат свободно и без регистрация.

Регистрация на потребителски профил се извършва чрез попълване на регистрационна форма.

Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при регистрацията. Потребителят предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация.

В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, FEIA има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, или да заличи изцяло регистрацията без предварително уведомление.

FEIA не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена вследствие предоставената от Потребителя информация.

FEIA не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и разходите за повторното изпращане на Стоките се заплащат от Потребителя.

При регистрацията си Потребителят посочва електронна поща (e-mail) и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите.

Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход, с оглед сигурност и опазване на данните в него.

При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми FEIA незабавно на e-mail office@feia.bg.

С извършване на регистрацията и създаването на Потребителски профил, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията и съответно променил и/или допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от FEIA за целите, посочени в Политиката за поверителност.

След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от FEIA с потвърждение за извършената регистрация.

 

V. Раздел
ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ МАГАЗИНА

FEIA предоставя възмездно и от разстояние Стоки на Потребители посредством Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя.

Потребителят заплаща Цената на поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички техни изменения, оповестени на Сайта.

Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.

FEIA има право едностранно да променя Стоките в Електронния магазин, техните параметри и характеристики.

FEIA има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, свързана с тях и публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

 

VI. Раздел
ПОРЪЧКА НА СТОКИ ОТ МАГАЗИНА

Поръчка на стоки може да се извършва от Потребител с регистриран Потребителски профил.

Електронният магазин приема Поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден.

Получените поръчки се обработват в рамките на работното време на FEIA: от 9.00 до 18.00 часа, от понеделник до петък. Поръчка постъпила след 16.00 часа се обработва в рамките на следващия работен ден, а поръчка, постъпила в почивен ден, се обработва в рамките на първия следващ работен ден.

При извършване на Поръчка Потребителят избира вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

Поръчката може да бъде преглеждана и променяна от Потребителя до нейното потвърждаване от него.

При финализиране на Поръчката и потвърждаването ѝ, Потребителят се задължава да заплати Цената на поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна.

След обработване на поръчката системата на Електронния магазин изпраща информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на FEIA.

Към всяка Стока е предоставена информация относно Цената на стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, целяща подпомагане избора на Потребителя.

FEIA не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните ѝ характеристики.

FEIA има право по всяко време и без предупреждение да извършва промени в публикуваните стоки, в тяхното описание и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

Възможно е част от информацията за Стоките в Електронния магазин да не бъде актуализирана своевременно. В тези случаи Потребителите ще бъдат уведомени при извършена от тях Поръчка преди доставката.

Част от информацията в Електронния магазин може да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са налични в момента, за което FEIA уведомява Потребителят по подходящ начин.

Потребителите се съгласяват, че е възможно определени Стоки в Електронния магазин да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че FEIA няма възможност да изпълни Поръчката, защото не разполага с налична Стока, FEIA уведомява Потребителя по подходящ начин – по телефона или на посочения от него електронен адрес за кореспонденция. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи FEIA възстановява на Потребителя в пълен размер заплатените суми за закупуване на Стоките, ако същите са били предплатени.

FEIA може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената Поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави допълнително потвърждение, това води до автоматична отмяна на Поръчката без допълнително уведомление на Потребителя.

 

VII. Раздел

ДОСТАВКА

Стоките се доставят до посочен от Потребителя адрес на територията на Република България.

Пратките се доставят на лицето, посочено като получател или на упълномощено от получателя или законния му представител лице. Пратките се предават лично на Потребителя, а в негово отсъствие на адреса – на лице, което се е задължило пред куриерската фирма да я получи и предаде /напр. лице от домакинството на получателя, друго лице, което във времето на доставката се намира на адреса на получаване – колега, портиер, охрана, деловодител, рецепционист при адрес на получателя в жилищна или административна сграда и др./.

Потребителят получава SMS от куриерите/превозвачите с информация и указания за предстоящата доставка.

Куриерите/превозвачите, който извършват доставките на Стоки се избират от FEIA, която може по всяко време да ги променя, без да е длъжна да информира предварително Потребителя.

Когато Потребителят поръча стоки на цена в общ размер от 50.00 /петдесет/ или повече лева, Цената на доставката в рамките на България се поема от FEIA и е безплатна за Потребителя.

При поръчка на стоки на цена под 50.00 /петдесет/ лева, Потребителят заплаща фиксирана Цена на доставката в рамките на България в размер на 3.60 /три лева и шестдесет стотинки/ лева.

 

VIII. Раздел

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Срокът за доставка до адрес в рамките на гр. София е 1 /един/ работен ден;

Срокът за доставка до други населени места в Република България е 2 /два/ работни дни;

Във всички случаи FEIA има право да удължава посочените срокове за доставка с до 7 /седем/ работни дни, за което Потребителят дава предварително своето съгласие.

Сроковете за доставка се удължават при официални празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.

Сроковете за доставка започват да текат от датата, на която Потребителят получи автоматичен e-mail за потвърждение на поръчката от системата на Електронния магазин.

FEIA не носи отговорност за забава в случай, че забавянето е по вина на куриера/превозвача и/или поради независещи от FEIA обстоятелства.

 

IX. Раздел
УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Потребителят може да избере един от следните начини на плащане:

С наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката. Дължимата цена се предава на куриера/превозвача.

С дебитна или кредитна карта (VISA, MasterCard, Maestro) чрез виртуален ПОС терминал.

Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност.

FEIA има право едностранно да променя цените на Стоките по всяко време и без да уведомява предварително Потребителите. Потребителят се съгласява да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали тя е по-ниска или по-висока от актуализираната в последствие цена.

 

X. Раздел
ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), всяко лице, което има качеството на Потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки.

Потребителят може да упражни това право в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от него или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя. Когато Потребителят е поръчал много Стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока.

 

„Потребител“ по смисъла на ЗЗП е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП и действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

 

Условия за връщане на поръчаните и закупени Стоки от Потребителя:

3.1 Потребителят предварително да уведоми FEIA с недвусмислено заявление на e-mail: office@feia.bg , че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние.

Потребителят може да използва, но не е длъжен, стандартния формуляр за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказ от договора.

3.2 Да посочи имената си, географски и електронен адрес, телефон за връзка, номера на поръчката и доставените му Стоки;

3.3 Да посочи банкова сметка за връщане на заплатените от него суми;

3.4 Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е нарушена, увредена или унищожена;

3.5 Всички върнати Стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката и да са придружени с оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена от производител/дистрибутор и всички документи с които са доставени;

3.6 FEIA няма да приема Стоки, които са били поправяни или които са повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка; стоки със следи от износване или използване, с одрасквания или със следи от удари; дрехи и текстил, които са носени и употребявани, с петна или скъсани, изпрани или преминали химическо чистене;

3.7 FEIA няма да приема и Стоки, които не са придружени от всички аксесоари и принадлежности, с които са били доставени;

3.8 В случай, че доставената Стока е била придружена от подарък, той също следва да бъде върнат на FEIA;

3.9 В случай, че Потребителят е закупил повече от една еднаква стока и желае да върне два или повече броя от нея, само една от тези стоки може да бъде отваряна. Останалите трябва да са със запечатана опаковка.

Следните категории Стоки за деца и бебета, бременни и майки, заради причини от хигиенно естество, могат да бъдат върнати от Потребителя, само ако са със същата опаковка, с която са били получени и тя е неразпечатана:

4.1 биберони, шишета и контейнери за съхранение на кърма;

4.2 детски залъгалки, които са предназначени за зъби и венци;

4.3 гумени играчки за венци и зъби;

4.4 дрънкалки;

4.5 бижута и аксесоари за дъвчене;

4.6 бебешко бельо, гащички, бодита, потничета;

4.7 аксесоари за повиване, къпане и бебешка хигиена;

4.8 дамско бельо, сутиени за кърмачки, помпи за гърди, протектори за зърна, хигиенни принадлежности за бременност и раждане, принадлежности за интимна грижа и хигиена.

Следните категории Стоки, свързани с красотата и здравето на Потребителите на FEIA могат да бъдат върнати, само ако са със същата опаковка, с която са били получени и тя е неразпечатана:

5.1 козметика;

5.2 продукти за лична грижа и хигиена;

5.3 шампоани, лосиони, душ гелове;

5.4 масла за ароматерапия;

5.5 електронни уреди за лична грижа и хигиена

5.6 хранителни добавки и витамини

Стоките, които Потребителят желае да върне трябва да бъдат опаковани подходящо за транспортиране.

При неизпълнение на посочените условия FEIA запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.

Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

Всички преки транспортни разходи по връщането на Стоките до адреса на FEIA са изцяло за сметка на Потребителя.

Потребителят отговаря за намаляване стойността на Стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

До момента на обратното предаване на Стоките от страна на Потребителя на FEIA, рискът от случайното погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

В случай че Потребителят се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП и е изпълнил посочените по–горе условия, FEIA се задължава да му възстанови Цената на поръчката с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от FEIA.

Цената на поръчката се възстановява по банков път в законоустановения 14 – дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от FEIA да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Възстановяването не е свързано с разходи за Потребителя.

FEIA има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на FEIA или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил FEIA за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на FEIA преди изтичането на 14-дневния срок.

 

XI. Раздел
ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

Стоките, предоставяни посредством Сайта и Електронния магазин имат законова гаранция съгласно Закона за защита на потребителя за съответствието им с договора за продажба.

Законовата гаранция се изразява в задължението на FEIA да отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до 2 /две/ години след доставянето им, дори и FEIA да не е знаелa за несъответствиетo.

 

ХII. Раздел

РЕКЛАМАЦИИ

При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице.

При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари, принадлежности и/или документи, Потребителят незабавно в деня на доставката уведомява FEIA на e-mail office@feia.bg, като посочва и номера на поръчката.

Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари, принадлежности и/или документи.

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на Стоката с договора за продажба, която може да се предяви до 2 /две/ години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

Потребителят следва да уведоми FEIA на e-mail office@feia.bg за всяка рекламация, прилагайки документите, на които се основава претенцията:

– касова бележка или фактура;

– протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

FEIA привежда Стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

Привеждането на Стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато FEIA се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

 

ХIII. Раздел

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ

В случай на възникнали спорове между FEIA и Потребител, страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси.

Потребителите имат възможност за разрешаване на потребителски спорове да използват процедурата „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз.

При възникване на спор относно покупка, направена онлайн от Електронния магазин FEIA, Потребителите могат да използват за извънсъдебно уреждане на спора уебсайта:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

 

XIV. Раздел

ПРАВИЛА ЗА ЕТИКА НА FEIA ОБЩЕСТВО

FEIA Общество може да бъде разглеждан свободно от Потребители без Регистрация.

Регистрацията на потребителски профил е необходима за Потребителите, които желаят да участват в темите и дискусиите на FEIA Общество.

Използвайки FEIA Общество Потребителите следва да спазват добър и възпитан тон за комуникация по между си, като:

– не разпространяват вредно, заплашващо, обиждащо, нараняващо, дискредитиращо, клеветническо, вулгарно и неприлично съдържание;

– не използват FEIA Общество по начин, който обижда, дискриминира, унижава или компрометира останалите Потребители;

– не насаждат и разпространяват на верска омраза, хомофобия, расизъм или политическа пропаганда;

– не използват FEIA Общество за унижаване на човешкото достойнство или за осъществяване на дискриминация под каквато и да е форма.

При използване на FEIA Общество освен гореизброеното, Потребителите се задължават да не използват груб и вулгарен език или да пишат само с главни букви.

Потребителите нямат право да използват FEIA Общество, за да рекламират стоки или услуги на други търговци, да поставят линкове, пренасочващи към други сайтове, онлайн магазини и пр.

Потребителите могат да използват в FEIA Общество кирилица или латиница според тяхното удобство и предпочитание.

Потребителите носят отговорност за всички действия, предприети от техния Потребителски профил в FEIA Общество.

FEIA си запазва правото да ограничи или преустанови достъпа на потребител до FEIA Общество, при неспазване на посочените правилата.

 

XV. Раздел
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ БИСКВИТКИ

Бисквитката („cookie“) е файл, съдържащ информация от букви и цифри, която Сайтът прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на устройството на Потребителя.

Сайтът използва два основни типа бисквитки: сесийни бисквитки (session cookies) и постоянни бисквитки (persistent cookies). Сесийните бисквитки представляват временните файлове, съхранявани в крайното устройство на Потребителя до неговото излизане, напускане на Сайта или затваряне на софтуера (браузъра). Постоянните бисквитки се съхраняват на крайното устройство на Потребителя за периода, посочен в параметрите на файла или до изтриването им от Потребителя.

Бисквитките се използват за по-ефикасно и удобно функциониране на Сайта и позволяват пълното използване на капацитета му от Потребителите, гледането на видеа, снимки и участването в дискусиите на FEIA Обществото. Бисквитките се използват при подготовката на статистическа и анонимна информация относно броя посещения, дали Сайтът е разглеждан през мобилно или декстоп устройство, разглежданите страници и активността на Сайта, които позволяват на FEIA да разбере как даден Потребител предпочита да използва Сайта, за да може FEIA непрекъснато да подобрява структурата и съдържанието му, да анализира потока от информация, да персонализира предлаганите услуги, съдържанието на Сайта и рекламата в него.

Бисквитките не изискват информация с личен характер и най-често не идентифицират личността на Потребителя. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на Потребителя – за да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия, като след приключване на сесията, затваряне на браузъра или изход от уебсайта, те се изтриват; за да запомнят настройки и предпочитания на Потребителя; за информация дали Потребителят се е съгласил или не с използването на бисквитки на Сайта. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизиран достъп.

Бисквитките се използват и за контролиране на сигурността.

Потребителят е свободен да се откаже от бисквитките, ако браузърът му позволява, но това може да попречи да бъде използван пълния капацитет на Сайта.

Повече информация за бисквитките можете да откриете тук:

http://www.allaboutcookies.org/;

http://www.youronlinechoices.com/bg/;

https://youronlinechoices.eu/.

 

XVI. Раздел

ЛИЧНИ ДАННИ И ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Регистрирайки Потребителски профил в Сайта, Блога и/или FEIA Общество, Потребителят дава своето съгласие FEIA да има достъп до предоставената информация и дава своето съгласие FEIA да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Сайта, Блога, FEIA Обществото и Електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с Потребителите.

Генерирайки поръчка на Стока Потребителят предоставя на FEIA лични данни, които са необходими за изпълнение на договорните задъжения на FEIA по повод управление на Поръчките, доставяне на Стоките и за изпълнение на законните задължения на FEIA по повод осъществяваната търговска дейност.

Потребителят дава своето съгласие, че във връзка с обработването на личните данни за посочените по-горе цели, FEIA може да предоставя тези данни и на трети лица, с които FEIA си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си като доставчици на платежни услуги, куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките и изпълнение на задълженията на

Поставяйки отметка в поле Искам да се абонирам за бюлетин“ и/или при предоставяне на имейл адрес и избиране на бутон „Абонирай се“, Потребителят се съгласявате да получава маркетингови съобщения от FEIA във връзка с промоционални оферти, актуална информация, рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти FEIA и трети лица, оферти и новини, бюлетин (нюслетър) и друга подобна информация, за директен маркетинг и всякакви други търговски съобщения.

Поставяйки отметка в поле „Искам да се абонирам за бюлетин“ и/или при предоставяне на имейл адрес и избиране на бутон „Абонирай се“, Потребителят дава своето съгласие личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани с маркетингови цели, включително за анализ на предпочитания и действия на Сайта, за целите на изпращането на гореспоменатите имейли.

Потребителят разполага с възможност да възрази срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, както по всяко време може да оттегли даденото съгласие и се откаже от получаване на информация за продукти, кампании, промоции и др. на FEIA или трети лица, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти с клик в поле unsubscribe/отпиши“ или „прекрати абонамента си“ при получаване на e-mail, съдържащ някое от изброените съобщения, или като изпрати съобщение на office@feia.bg.

Когато Потребителят възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява. Отказът от съгласие не отменя законността на действията по обработката на данните до момента на отказа.

 

XVII. Раздел

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права върху Сайта, целият код и софтуерни компилации са изключителна собственост на FEIA, като е забранено копирането, разпространяването, изменянето и съхраняването им в цялост или на части в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на FEIA.

Всички материали, които се съдържат в Сайта, включително, но не само информация, данни, текстове, музика, звук, фотографии, графични изображения, видео изображения, техният подбор и подредба, са собственост на FEIA или FEIA притежава съответния лиценз или разрешително за употребата им.

Забранено е снимки, лога, изображения, текстове, статии и други материали, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани от името на Потребителите. Потребителите могат да споделят снимки, изображения, текстове, статии и други материали, публикувани на Сайта в социалните мрежи, като използват за тази цел предоставените им опции за споделяне в Мобилните приложения, което ясно обозначава FEIA като автор на материалите.

FEIA си запазва правото да ограничи или забрани достъпа на Потребител до определена функционалност или до Сайта в цялост, при наличие на опит за нарушаване на правата ѝ на интелектуална собственост.

 

XVIII. Раздел

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържанието на Сайта, Блога, FEIA Общество и Мобилните приложения не трябва да се възприема като професионален медицински съвет или като медицинска препоръка или диагноза. При вземане на решения, свързани със здравословното си състояние, Потребителите следва да се доверяват единствено на съветите на професионалист.

 

XIX. Раздел

ПРОМЕНИ И АКТУАЛИЗАЦИИ

FEIA има право едностранно да променя и актуализира настоящите Общи условия могат по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Промените влизат в сила от датата на тяхното публикуване в Сайта. FEIA не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

FEIA има право едностранно да променя Стоките в Електронния магазин, техните параметри и характеристики.

FEIA има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя. FEIA не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващите промени, публикувани на Сайта.

FEIA има право едностранно да променя цените на Стоките по всяко време и без да уведомява предварително Потребителите. Потребителят се съгласява да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали тя е по-ниска или по-висока от актуализираната в последствие цена.

FEIA има право по всяко време и без предупреждение да извършва промени в публикуваните Стоки, в тяхното описание и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

Куриерите/превозвачите, който извършват доставките на Стоки се избират от FEIA, която може по всяко време да ги променя, без да е длъжна да информира предварително Потребителя.

 

XX. Раздел
ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

FEIA не носи отговорност за качествата, характеристиките и евентуалните вреди от продукти, стоки или услуги, които рекламира на Сайта или чрез Мобилните си приложения, но не предлага от свое име за продажба в Интернет магазина.

Сайтът може да съдържа връзки или уебсайтове на трети лица, като FEIA не носи отговорност за тяхната политиката на поверителност, за тяхното съдържание и за дейностите, които се извършват чрез тях.

FEIA не носи отговорност ако е осъществен достъп до услугите, респективно съдържанието или данните в Потребителския профил от страна на трети лица, когато това е осъществено по начин, който е извън контрола на FEIA или вследствие на неопазване на e-mail и паролата от Потребителя.

Настоящите Общи условия са актуализирани на 08.06.2018 г.

Facebook Коментари